fbpx

Hyvä asiakas, toimitamme verkkokaupan tuotteitamme vain osoitteisiin Suomessa.

×

Tietosuojaseloste

Ritva Falla Oy kunnioittaa tilaajan yksityisyyttä. Verkkokaupan kautta saatuja tilaajan henkilö- ja muita tietoja käytetään vain Ritva Falla Oy:n sisällä, paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa kolmas osapuoli suorittaa tiettyjä tehtäviä kuten maksun prosessointia, tuotteiden lähettämistä ja tilausten käsittelyä. Näissäkin tapauksissa Ritva Falla Oy antaa kolmannelle osapuolelle vain sen tiedon, joka tehtävän suorittamisen kannalta on välttämätöntä.

Ritva Falla Oy ei myy, jaa eikä vuokraa tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille. Ritva Falla Oy ei välitä tilaajan henkilö- tai muita tietoja kolmannelle osapuolelle missään muussa tarkoituksessa kuin tilauksen käsittelyyn liittyen. Ritva Falla Oy varaa kuitenkin oikeuden välittää tilaajan henkilö- ja muita tietoja viranomaisille mahdollisissa lainrikkomustapauksissa.

Tilaajan nimi, yhteystiedot ja muut henkilötiedot tallennetaan Ritva Falla Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteriin. Tarkempia tietoja asiakasrekisterin tietojen käytöstä löydät alla olevasta selosteesta.

Asiakkaalla on lain asettamissa rajoissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja Ritva Falla Oy on hänestä kerännyt; vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista sekä kieltää Ritva Falla Oy:tä käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Rekisterinpitäjä: Ritva Falla Oy, Korkeavuorenkatu 2, FI-00140 Helsinki
Y-tunnus: 2633861-6
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Ursula Ilmes, Korkeavuorenkatu 2, FI-00140 Helsinki
Puhelin: +358 (50) 366 1153
Sähköposti: [email protected]
Rekisterin nimi: Ritva Falla Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Ritva Falla Oy:n verkkokauppa-asiakkaaksi, ostanut tavaraa osoitteissa www.ritvafalla.fi tai tilannut Ritva Falla Oy:n sähköisen uutiskirjeen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ritva Falla Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Rekisteriä voidaan käyttää myös Ritva Falla Oy:n asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen, asiakaskyselyiden toteuttamiseen, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen rekisteröityä kiinnostavaksi sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Ritva Falla Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ritva Falla Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite ja puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Tietojen luovutus

Ritva Falla Oy voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Ritva Falla Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten. Nämä yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Ritva Falla Oy voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Ritva Falla Oy:n käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Ritva Falla Oy:n lukuun.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on lain asettamissa rajoissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja Ritva Falla Oy on hänestä kerännyt; vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista sekä kieltää Ritva Falla Oy:tä käsittelemästä henkilötietojansa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Ritva Falla Oy:n tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja sen on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

TURVALLISTA

Turvallinen Paytrailin verkkomaksupalvelu.

ILMAINEN TOIMITUS

Emme peri toimituskuluja, mikäli tilauksesi vähimmäisarvo on 200 €. Toimitukset vain Suomeen.

ASIAKASPALVELU

Avoinna ma-pe klo 11-18, la klo 11-15.

Puh.   +358 50 326 0336

Email:  [email protected]